Saltar al contingut principal
Persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos. Catalunya. 2021 Per característiques demogràfiques i informació falsa o dubtosa vista a Internet en aquest període
Total Han vist informació que van considerar falsa o dubtosa a Internet Van comprovar la veracitat de la informació considerada falsa o dubtosa
Sexe
Home 2.674.903 63,6 34,6
Dona 2.732.560 59,8 26,6
Edat
De 16 a 24 anys 728.121 78,3 42,8
De 25 a 34 anys 867.228 82,7 45,8
De 35 a 44 anys 1.092.778 57,2 28,8
De 45 a 54 anys 1.205.255 57,2 27,4
De 55 a 64 anys 928.909 53,6 22,7
De 65 a 74 anys 585.172 40,1 15,0
Grandària de la llar
1 membre 516.989 54,9 29,1
2 membres 1.513.981 54,3 22,6
3 membres 1.452.145 64,1 36,0
4 membres 1.353.005 68,1 31,8
5 membres o més 571.342 66,1 36,2
Tipus de llar
Llar unipersonal 516.989 54,9 29,1
Pare o mare sol/a que conviu amb algun fill 622.283 62,4 28,5
Parella sense fills que convisquin a la llar 1.013.016 54,7 25,8
Parella amb fills que conviuen a la llar 2.611.886 66,8 35,8
Altre tipus de llar 643.288 56,4 20,1
Convivència en parella
Conviu amb el cònjuge 2.435.337 56,6 26,3
Conviu amb una parella de fet 739.638 66,5 36,6
No conviu en parella 2.232.487 65,7 33,2
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 2.347.179 63,7 36,5
De 50.000 a menys 100.000 587.988 48,9 21,2
De 20.000 a menys 50.000 897.555 60,4 29,2
De 10.000 a menys 20.000 585.270 62,4 32,0
Menys de 10.000 989.472 65,1 22,4
Nacionalitat
Espanyola 4.545.896 60,9 29,4
Estrangera 861.567 66,0 36,6
Total 5.407.463 61,7 30,6
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
Persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos. Catalunya. 2021 Per característiques socioeconòmiques i informació falsa o dubtosa vista a Internet en aquest període
Total Han vist informació que van considerar falsa o dubtosa a Internet Van comprovar la veracitat de la informació considerada falsa o dubtosa
Nivell estudis acabats
Sense estudis 128.974 40,2 0,0
Educació primària 287.748 43,0 12,6
1a etapa d'educació secundària 1.305.517 56,8 23,3
2a etapa d'educació secundària 1.489.912 66,4 32,6
Formació professional superior 671.429 70,5 45,3
Diplomatura universitària i equivalents 565.349 62,1 41,0
Llicenciatura universitària, màsters i equivalents 902.011 63,0 29,3
Doctorat universitari 56.522 65,4 47,1
Altres estudis .. .. ..
Relació amb l'activitat
Treballador per compte d'altri 2.574.245 64,7 32,2
Treballador per compte propi 642.547 57,8 26,7
Aturat 499.837 74,7 42,4
Estudiant 431.559 79,6 43,2
Pensionista 705.860 43,2 21,0
Feines de la llar 233.225 52,6 29,0
Altra situació laboral 320.190 48,2 12,1
Ocupació principal
Treballador manual 979.702 68,1 26,0
Treballador no manual 2.237.091 61,2 33,3
Treballador TIC 135.688 73,6 57,6
Altres treballadors 3.081.105 62,8 29,9
Ingressos mensuals nets de la llar (€)
Menys de 900 598.621 55,9 25,1
De 900 a menys de 1.600 1.320.534 56,5 23,5
De 1.600 a menys de 2.500 1.295.379 65,5 34,7
De 2.500 a menys de 3.000 541.182 64,8 39,5
3.000 o més 897.780 67,4 35,1
NS/NR 753.968 59,8 28,4
Total 5.407.463 61,7 30,6
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll21/3.6.3