Saltar al contingut principal

TICLT Enquesta territorial TIC a les llars

L'Enquesta territorial sobre TIC a les llars (TICLT) és una enquesta per mostreig duta a terme per l'Idescat, que complementa la informació proporcionada per l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars (TICL), realitzada per l'INE i l'Idescat.

L'Idescat porta a terme aquesta estadística, que tenia periodicitat anual fins a l'any 2011. A partir d'aquest any l'enquesta va passar a ser de caràcter biennal.

L'objectiu principal d'aquesta Enquesta és obtenir estimacions territorials (àmbits del Pla Territorial, comarques i Aran) dels indicadors més importants d'equipaments de TIC a les llars i de l'ús que en fan les persones. A més, a partir de l'any 2013 proporciona resultats per al conjunt de Catalunya de temes d'actualitat relacionats amb les TIC.

Els resultats sobre l'equipament en TIC dels habitatges es presenten desagregats per les característiques de les llars (grandària del municipi i grandària de la llar). Les taules que contenen els resultats sobre l'ús de les TIC ofereixen la informació desagregada per característiques demogràfiques i socioeconòmiques.

La informació publicada fa referència als habitatges on viu almenys una persona de 16 a 74 anys i a les persones d'aquest mateix grup d'edat.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

En altres seccions