Saltar al contingut principal

TRVC Estadística del transport regular de viatgers per carretera

Tractament estadístic de la informació proporcionada per les empreses de transport públic regular de viatgers per carretera, concessionàries de la Generalitat de Catalunya, per conèixer les principals magnituds de l'oferta i la demanda.

Estadística corresponent a l'actuació 03 07 04 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat