Saltar al contingut principal

Rectificació 11

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
11 CLI Conciliacions individuals resoltes. 2009 Treball 23/03/2010 31/03/2010

En la versió de la taula "Conciliacions individuals resoltes. Per tipus de resolucions i quantitats acordades. Províncies. 2009" de l'Anuari estadístic de Catalunya, publicada el 23 de març del 2010, les dades d'acomiadaments de Barcelona eren errònies. Es va esmenar el 31 de març del 2010.

Enllaços amb la informació rectificada