Saltar al contingut principal

Rectificació 139

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
139 TRANSI Xarxa viària de la Generalitat. 2009 Transport 27/09/2011 28/05/2013

A la taula "Xarxa viària de la Generalitat. 2009. Trànsit. Províncies" de l'Anuari estadístic de Catalunya, les dades de la IMD per Barcelona, dels Vehicles-quilòmetre per Lleida i dels tres indicadors referits a Tarragona, així com les de Catalunya publicades el 27 de setembre del 2011 eren errònies. S'han corregit el 28 de maig del 2013.

Enllaços amb la informació rectificada