Saltar al contingut principal

Rectificació 284

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
284 PGV Usos del sòl. 2015 Territori 17/08/2015 25/08/2017

A la taula "Usos del sòl. Comarques i Aran, àmbits i províncies. 2015" de l'Anuari estadístic de Catalunya, a la columna Urbanitzat i altres les dades per comarques estaven intercanviades. Es van corregir el 25 d'agost de 2017.

Enllaços amb la informació rectificada