Saltar al contingut principal

Rectificació 292

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
292 ETICCE Ús de TIC empreses. 2013-2015 Recerca · Tecnologia 17/12/2014 30/10/2017

En l'enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE), les taules indicades a sota contenien un error que es va corregir el 30 d'octubre de 2017 "Empreses de 10 ocupats o més. Per sector d'activitat i ús de mitjans socials. ETICCE 2014-2015" : En la taula publicada el 25 de novembre de 2015 la fila corresponent a "Ús de mitjans socials" contenia el valor absolut i no el percentatge "Empreses de 10 ocupats o més. Per nombre d'ocupats i disponibilitat de TIC. ETICCE 2013-2014": En la taula publicada el 17 de desembre de 2014 les columnes estaven intercanviades. "Empreses de 10 ocupats o més. Per nombre d'ocupats i tipus de programari de codi obert. ETICCE 2013-2014": En la taula publicada el 17 de desembre de 2014 les columnes estaven intercanviades. "Empreses de 10 ocupats o més amb connexió a Internet. Catalunya. ETICCE 2013-2014": En la taula publicada el 17 de desembre de 2014 la fila del total estava multiplicada per 100.

Enllaços amb la informació rectificada