Saltar al contingut principal

Rectificació 3

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
3 ENL Pagaments de la Generalitat de Catalunya al sector no lucratiu. 2007 Finances públiques 30/09/2008 25/01/2010

En la versió de la taula "Pagaments de la Generalitat de Catalunya al sector no lucratiu. 2007. Import, percentatge sobre la despesa liquidada i nombre d'entitats. Per grups i seccions pressupostàries" de l'apartat web Finançament públic de les entitats no lucratives, publicada el 30 de setembre del 2008, la dada de "Departaments" en la variable "% sobre despesa liquidada" era errònia. Es va esmenar el 25 de gener del 2010. L'estadística que contenia rectificacions ja no és vigent.