Saltar al contingut principal

Rectificació 389

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
La lletra m que a vegades acompanya el codi d'una rectificació indica que és una millora de les dades.
389m IPPA Índex de preus percebuts agraris. 2015-2018 Agricultura · Ramaderia · Pesca 22/01/2020 18/01/2021

Les dades dels anys 2015-2018 es van revisar el dia 18 de gener del 2021, atès que es van calcular amb la nova base 2015=100.

Enllaços amb la informació rectificada