Saltar al contingut principal

Rectificació 409

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
409 ECV Població segons dificultat per arribar a fi de mes. 2018-2019 Condicions de vida 21/07/2020 15/07/2021

Les dades de la població amb limitació segons la relació amb la persona de la qual rep ajuda dels anys 2018 i 2019 i les de la població segons dificultat per arribar a fi de mes del 2019 es van revisar el 15 de juliol de 2021, atès que es va fer un canvi metodològic en el càlcul.

Enllaços amb la informació rectificada