Saltar al contingut principal

Rectificació 97

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
97 EP Població 65 anys i més. 2008 Xifres de població 17/11/2011 05/12/2011

A la taula "Població de 65 anys i més. 2008" dels Indicadors de la Unió Europea, la dada de la Zona euro publicada el 17 de novembre del 2011 era incorrecta. S'ha corregit el 5 de desembre del 2011. Les taules que contenien rectificacions es van deixar de publicar.