Saltar al contingut principal

Rectificació 2

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
2 TICL Ús de les TIC pels nens de 10 a 15 anys. 2009 Recerca · Tecnologia 28/12/2009 21/01/2010

En la versió de la taula "Resum de les principals variables d'ús de les TIC pels nens de 10 a 15 anys. Catalunya. 2009. Per característiques demogràfiques" de l'apartat web Equipament i ús de les TIC a les llars 2009 publicada el 28 de desembre del 2009, les columnes estaven intercanviades. Es va esmenar el 21 de gener del 2010.

Enllaços amb la informació rectificada