Rectificació 3

Rectificacions
+ Informació afectada Àrea temàtica Data pub. Data rect.
3  Pagaments de la Generalitat de Catalunya al sector no lucratiu Finances públiques 30/09/2008 25/01/2010

En la versió de la taula "Pagaments de la Generalitat de Catalunya al sector no lucratiu. 2007. Import, percentatge sobre la despesa liquidada i nombre d'entitats. Per grups i seccions pressupostàries" de l'apartat web Finançament públic de les entitats no lucratives, publicada el 30 de setembre del 2008, la dada de "Departaments" en la variable "% sobre despesa liquidada" era errònia. Es va esmenar el 25 de gener del 2010.

Enllaços amb la informació rectificada