Saltar al contingut principal

Metodologia

L'Institut d'Estadística de Catalunya produeix i difon milers de dades estadístiques cada any. L'Idescat treballa perquè aquesta sigui una informació de qualitat, rigorosa i fiable. Tanmateix, com en totes les activitats humanes, es produeixen errors i modificacions imprevistes de les dades i, en aquest cas, el compromís de la institució és rectificar-los i comunicar-los als usuaris al més aviat possible.

El registre de rectificacions és un servei que pretén facilitar una consulta global i ràpida de modificacions imprevistes que s'han produït en els resultats estadístics que es difonen en el web de l'Idescat.

A efectes d'aquest registre, s'entenen com a rectificacions:

  • Els errors que s'han detectat, ja siguin propis o de tercers però difosos en aquest lloc web, independentment que aquests hagin estat produïts per negligència, descuit o altres causes.
  • Canvis en les dades no previstos (i, per tant, no anunciats amb anterioritat) que han sobrevingut perquè es disposa de nova informació, els quals milloren les estimacions inicials. Aquest tipus de rectificacions s'indiquen amb el símbol *.

No s'hi inclouen, per tant:

  • Aquelles modificacions de les dades que són fruit d'una revisió periòdica i anunciada, com és propi de moltes estadístiques.
  • Les ampliacions d'informació degudes a un augment de les variables disponibles.

Aquest registre es va posar en funcionament el 20 d'octubre del 2010 i documenta les rectificacions realitzades des de l'1 de gener del 2010. Cada rectificació consta d'una informació bàsica: la informació afectada, la seva àrea temàtica, la data de publicació de la dada errònia i la data de rectificació. Es pot consultar, també, la descripció detallada de l'error i els enllaços a les taules afectades.

L'Idescat treballa per minimitzar els errors i les modificacions imprevistes de les dades difoses en el seu web. Però si es produeixen, també es compromet amb els seus usuaris a rectificar-los i comunicar-los de manera pública, per tal que l'estadística oficial a Catalunya garanteixi qualitat i confiança.