Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada Catalunya. 1999
    Valor
Total 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.