Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Lloc de naixement
Catalunya. 2020
    Valor
Catalunya 2.289,1
Resta d'Espanya 340,8
Estranger 705,9
Total 3.335,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles