Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població comptada a part
Grups d'edat
Catalunya. 2001
    Valor
De 16 a 24 anys 3,9
De 25 a 54 anys 1,0
De 55 anys i més 0,0
Total 4,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles