Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada de 16 a 64 anys
Cursa o no estudis
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Cursa estudis 379,2
No cursa estudis 2.973,8
Total 3.353,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles