Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 75,5 77,1 152,5
De 25 a 34 anys 359,0 333,9 692,9
De 35 a 44 anys 503,1 440,4 943,5
De 45 a 54 anys 396,8 357,3 754,0
De 55 anys i més 235,8 190,8 426,6
Total 1.570,1 1.399,4 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles