Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Lloc de naixement
Catalunya. 2019
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 173,0 6,2 51,6 230,7
De 25 a 54 anys 1.806,3 206,9 612,3 2.625,5
De 55 anys i més 361,8 156,6 66,1 584,5
Total 2.341,0 369,7 730,0 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles