Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 2019
    Valor
2 mesos i menys 274,7
De 3 a 5 mesos 219,5
De 6 a 11 mesos 270,7
D'1 a 2 anys 302,6
De 2 a 3 anys 207,6
De 3 a 6 anys 484,8
De 6 a 12 anys 565,2
12 anys i més 1.115,6
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles