Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 145,1 172,0 317,1
No cursa estudis 1.425,1 1.227,4 2.652,5
Total 1.570,1 1.399,4 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles