Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Estat civil
Catalunya. 2019
   Casats  No casats     Total
Assalariats 1.479,0 1.439,9 2.918,8
No assalariats 336,4 185,5 521,9
Total 1.815,3 1.625,3 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles