Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada / Situació professional
Catalunya. 2019
  Assalar.   No assal.     Total
Completa 2.460,1 476,7 2.936,9
Parcial 458,7 45,1 503,8
Total 2.918,8 521,9 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles