Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 270,9 249,0 519,9
D'1 a 3 anys 169,8 186,7 356,5
3 anys i més 1.129,5 963,7 2.093,2
Total 1.570,1 1.399,4 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles