Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 2019
    Valor
2 mesos i menys 185,4
De 3 a 5 mesos 151,8
De 6 a 11 mesos 238,5
D'1 a 2 anys 335,9
De 2 a 3 anys 230,2
De 3 a 6 anys 526,8
De 6 a 12 anys 581,3
12 anys i més 1.190,7
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles