Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 368,9 571,2 940,1
De 35 a menys de 45 hores setmanals 886,8 694,2 1.581,0
45 hores setmanals i més 267,6 100,2 367,8
Total 1.570,1 1.399,4 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles