Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 191,7 137,7 329,4
Educació secundària 1a. etapa 444,1 292,2 736,3
Educació secundària 2a. etapa 348,3 323,7 671,9
Educació superior 586,0 645,9 1.231,9
Total 1.570,1 1.399,4 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles