Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Estat civil / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
   Casats  No casats     Total
Agricultura 35,5 18,1 53,6
Indústria 337,5 282,4 619,9
Construcció 142,0 75,2 217,1
Serveis 1.292,6 1.207,9 2.500,5
Total 1.807,6 1.583,6 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles