Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Estat civil / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2013
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 227,2 102,2 329,4
Educació secundària 1a. etapa 436,8 299,5 736,3
Educació secundària 2a. etapa 384,7 287,2 671,9
Educació superior 700,8 531,1 1.231,9
Total 1.749,5 1.220,1 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles