Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 382,3 388,8 771,1
D'1 a 3 anys 271,6 228,9 500,6
3 anys i més 1.143,8 975,7 2.119,4
Total 1.797,8 1.593,4 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles