Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual / Sector d'activitat
Catalunya. 4t trimestre del 2008
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
11 mesos i menys 20,3 115,8 90,0 550,9 777,1
D'1 a 3 anys 11,1 119,6 85,1 432,7 648,4
3 anys i més 42,2 494,7 196,8 1.333,2 2.066,9
Total 73,5 730,1 371,9 2.316,8 3.492,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles