Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
    Valor
Agricultura, ramaderia, silv. i pesca 73,5
Energia, química, cautxú i metal·lúrgia 253,2
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i edició 219,1
Maquinària, mat. elèctric i de transport 257,8
Construcció 371,9
Comerç, hoteleria i reparacions 723,0
Transports i telecomunicacions 236,1
Serveis financers, a empreses i lloguers 507,1
Adm. pública, educació i sanitat 582,4
Altres serveis col·lectius 268,3
Total 3.492,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles