Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Valor
De 16 a 19 anys 28,9
De 20 a 24 anys 184,3
De 25 a 29 anys 322,2
De 30 a 34 anys 348,4
De 35 a 39 anys 391,3
De 40 a 44 anys 514,9
De 45 a 49 anys 536,7
De 50 a 54 anys 452,4
De 55 a 59 anys 373,8
De 60 a 64 anys 216,2
De 65 anys i més 48,0
Total 3.417,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles