Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
De 16 a 19 anys 39,3
De 20 a 24 anys 185,0
De 25 a 29 anys 312,5
De 30 a 34 anys 375,1
De 35 a 39 anys 443,5
De 40 a 44 anys 539,1
De 45 a 49 anys 515,6
De 50 a 54 anys 463,1
De 55 a 59 anys 366,0
De 60 a 64 anys 203,1
De 65 anys i més 35,8
Total 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles