Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional actual
Catalunya. 4t trimestre del 2004
    Valor
Assalariats 2.659,9
No assalariats 546,4
Total 3.206,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles