Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Valor
2 mesos i menys 219,5
De 3 a 5 mesos 174,6
De 6 a 11 mesos 199,7
D'1 a 2 anys 268,3
De 2 a 3 anys 245,3
De 3 a 6 anys 528,1
De 6 a 12 anys 588,9
12 anys i més 1.255,0
Total 3.479,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles