Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Valor
Persona principal 1.749,7
Cònjuges 1.018,4
Altres 649,1
Total 3.417,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles