Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Persona principal 1.748,4
Cònjuges 1.063,4
Altres 666,4
Total 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles