Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual / Grups d'edat
Catalunya. 3r trimestre del 2021
  16 a 24   25 i més     Total
11 mesos i menys 177,5 583,3 760,8
D'1 a 3 anys 47,6 439,2 486,8
3 anys i més 21,7 2.210,1 2.231,8
Total 246,9 3.232,6 3.479,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles