Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Cursa o no estudis
Catalunya. 2019
    Valor
Cursa estudis 372,9
No cursa estudis 3.067,7
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles