Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 5,9 39,3 45,2
Indústria 30,9 527,1 558,1
Construcció 19,5 177,3 196,8
Serveis 121,7 2.144,0 2.265,7
Total 178,1 2.887,7 3.065,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles