Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Grups d'edat
Catalunya. 2004
    Valor
De 16 a 24 anys 308,7
De 25 a 34 anys 886,1
De 35 a 44 anys 700,3
De 45 a 54 anys 503,5
De 55 anys i més 232,2
Total 2.630,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles