Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus d'ocupació (CCO-94)
Catalunya. 2004
    Valor
Directius administració i empresa 50,6
Tècnics i prof. científics i intel·lectuals 361,0
Tècnics i professionals de suport 284,3
Empleats administratius 363,4
Treb. serv. restauració, personals, comerç 407,8
Treb. qualificats agraris i pesquers 23,7
Treb. qual. manufactures i construcció 434,9
Operadors d'instal·lacions i maquinària 328,7
Treballadors no qualificats 375,5
Forces armades 0,8
Total 2.630,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles