Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2004
    Valor
Analfabets i educació primària 430,8
Educació secundària 1a. etapa 730,6
Educació secundària 2a. etapa 585,6
Educació superior 883,9
Total 2.630,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles