Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 2004
    Valor
Agricultura 31,7
Indústria 693,3
Construcció 280,2
Serveis 1.625,7
Total 2.630,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles