Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 2004
    Valor
11 mesos i menys 486,9
D'1 a 3 anys 487,4
3 anys i més 1.656,5
Total 2.630,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles