Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte
Catalunya. 2004
    Valor
Indefinit 1.985,3
Temporal 645,5
Total 2.630,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles