Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 2004
    Valor
11 mesos i menys 615,2
D'1 a 3 anys 417,7
3 anys i més 1.598,0
Total 2.630,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles