Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Grups d'edat / Treball en el sector privat o el públic
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  16 a 24   25 i més     Total
Assalariats del sector privat 181,7 2.283,7 2.465,4
Assalariats del sector públic 15,2 434,3 449,5
Total 196,9 2.718,0 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles