Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Grups d'edat / Tipus de contracte
Catalunya. 1r trimestre del 2020
 Indefinit  Temporal     Total
De 16 a 24 anys 73,7 123,3 196,9
De 25 a 54 anys 1.810,0 426,3 2.236,2
De 55 anys i més 436,4 45,4 481,8
Total 2.320,0 594,9 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles