Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: AFI

2020

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: AFI. 2020
CodiEstadísticaPeríode temporal
AFI: Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat
12/2019
Dades provisionals03/2020
Dades definitives03/2020
05/2020
Dades provisionals06/2020
Dades provisionals07/2020
Dades provisionals08/2020
Dades definitives06/2020
Dades definitives07/2020
Dades definitives08/2020
09/2020
iCalendar